Valmennus tulevaisuustaitoihin ja hyvinvointiin

Kuuntele blogi kirjoittajan puhumana Psykologipodissa!

Mikä on Solmianin tarjoama, kaikille avoin Etumatka-valmennus? Mitä ovat tulevaisuustaidot ja kuinka ne liittyvät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin?

Tulevaisuustaidoilla tarkoitetaan yksinkertaisesti sellaisia taitoja, joiden ennustetaan olevan tulevaisuuden työelämässä vielä nykyistäkin tarpeellisempia. Kuulostaa ehkä itsestään selvältä, mutta aihe on juuri nyt olennainen, sillä maailma ja ammatit muuttuvat valtavaa tahtia. Tulevaisuustaitojen avulla osaamme varautua uusiin asioihin.

Tulevaisuudessa tarvittavista taidoista puhuttaessa ei ole tavoitteena lisätä kilpailullisuutta lasten ja nuorten elämään. Ei ole mielekästä kasvattaa paineita, valmentaa ja hioa huippuyksilöiksi kaikilla elämänalueilla. Itse asiassa aika lailla päinvastoin. Paljon on kyse pehmeiden arvojen sisällyttämisestä omaan tekemiseen, eli itsestään ja ihmissuhteistaan huolehtimisesta, hyvinvointiin vaikuttavien pienten ja suurten asioiden hoksaamisesta, sekä itselleen sopivan työmäärän ja -tapojen valitsemisesta. Näitä osataan nykyään huomioida jo varhaiskasvatuksesta alkaen! Suorituskyvyn paraneminen sivutuotteena, kun ihminen voi hyvin, tuo elämään onnistumisen iloa.

Tulevaisuustaidot työelämässä

Ainoastaan internetin aikakaudella eläneen ’diginatiivin’ sukupolven on sanottu syntyneen älylaitteet kädessään. Heillä on usein intuitiivinen ja rohkea tapa napata käyttöönsä uusia teknologioita ja suhtautua ennakkoluulottomasti ja kokeilevasti erilaisiin ideoihin. Uusien päivitysten maailmassa, jatkuvasti kehitettävien sovellusten parissa, on tullut itsestään selväksi, että maailma on tänään erilainen kuin eilen.

Diginatiivi-uudissanan keksi yhdysvaltalainen kirjailija Mark Prensky vuonna 2001. Teknologinen kehitys on kiihdyttänyt yhteiskuntien kehitystä, ja megatrendit vaikuttavat siihen, minkälaista osaamista jatkossa tullaan tarvitsemaan. Megatrendeillä tarkoitetaan laajasti koko maailmassa tapahtuvia kehityssuuntia, eli suuria muutoksia, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin pysyvästi. Digitalisaatio on esimerkki megatrendistä, joka on muuttanut ajattelumme täysin. Havainnollistus valtavan nopeasta tarpeesta muokata työelämää oli koronakevään 2020 mukanaan tuoma, lähes yhdessä yössä vaadittu hyppääminen etäyhteyksiin. Näin nopeat muutospaineet eivät ole tavallisia, mutta jatkuvasti kiihtyvään kehitykseen on kuitenkin hypättävä rohkeasti mukaan. Tulevaisuudessa työskennellään myös ammateissa, joita ei vielä ole edes olemassa. Etumatka-valmennus paneutuu jo nyt niihin taitoihin, joita tullaan tarvitsemaan.

Mikä ja kenelle on Etumatka-valmennus?

Etumatka-valmennus on Solmian-psykologiyrityksen tarjoama, kaikille avoin kokonaisuus, joka kehittää lasten, nuorten ja perheiden tulevaisuustaitoja ja hyvinvointia jo tänään. Valmennus elää tarpeiden ja asiakaspalautteen mukaan; vaikuta aihepiireihin kyselyssä.

Valmennuksessa paneudutaan yhteen aihepiiriin kerrallaan. Tulevaisuus- ja hyvinvointitaidot ovat tietenkin päällekkäisiäkin. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Jännittämisen kanssa selviytyminen (Valmennus löytyy tästä linkistä.)
 • Omien luonteenvahvuuksien tunnistaminen (Valmennus löytyy tästä linkistä -> 2. Luonteenvahvuudet.)
 • Itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen (Valmennus löytyy tästä linkistä.)
 • Keskittymisen taito (Valmennus löytyy tästä linkistä.)
 • Itsensä johtaminen, kuten töiden ja harrastusten suunnitteleminen
 • Rentoutumisen taito, lepo ja palautuminen
 • Innostus ja flow
 • Yhteistyötaidot ja rakentavan kriittinen keskustelu
 • Esiintyminen ja puhumisen taidot
 • Sisu ja selviäminen elämän haastetilanteissa
 • Moninäkökulmaisuuden taito
 • Vuorovaikutuksen ja empatian taidot, kaveritaidot
 • Erilaisten ihmisten ja kulttuureiden ymmärtäminen
 • Kriittinen ajattelu
 • Tunnetaidot
 • Huolten ja pelkojen kanssa selviytyminen

Miksi tulevaisuudessa tarvittavista taidoista pitäisi kiinnostua nyt?

Miltä näyttää tulevaisuuden maanantai, työpöytä, lounastauko tai käytettävä teknologia? Sitä emme tiedä, mutta paljon tiedämme. Työntekijän on oltava pitkälti itse vastuussa sekä työnsä tuloksellisuudesta että omasta hyvinvoinnistaan. Työn tuottavuus on riippuvainen toimivista käytänteistä työpäivän aikana, tehokkaan työajan tunnistamisesta, mikrotauoista poissa teknologian ääreltä pitkin päivään, taidosta tunnistaa omia tunteita ja levon tarvetta, ja tietenkin palautua onnistuneesti. Hyvinvointiosaaminen pehmeine arvoineen on ehkä tärkeimpiä lähtökohtia työssä viihtymiselle. Staattiset tiedot ja taidot eivät enää ole niinkään ole tarpeen, kun kaikki tieto on välittömästi saatavilla. Työnteko tulee rakentumaan laajojen yhteistyökuvioiden ja verkostoälykkyyden varaan – siis yhdessä tekemiseen muiden ihmisten kanssa.

Yhteistyössä #omatoimipartio

Koronasulkujen innoittamana uusi partiolippukunta Westendin Metsänkävijät on tuottanut kevääksi 2021 täysin uuden palvelun internettiin kaikkien saataville: Omatoimipartio! Konsepti tarjoaa 5 monipuolista seikkailua, joissa tarinoiden siivittämänä päästään eläytymään ja myös konkreettisesti tekemään partiohenkisiä tehtäviä. Nuoret päähenkilöt viidessä eri tarinassa ovat partiolaisia, jotka lähtevät muun muassa suurleirille, Lapin vaellukselle ja merimatkalle. Seikkailuissa he kohtaavat erilaisia ratkaistavia tehtäviä. Tehtävät on suunniteltu sellaisiksi, että niitä voi tehdä omatoimisesti kotona joko yksin, kaveriporukassa tai perheen kanssa, ja ne tietenkin noudattavat Partio-ohjelman ideaa: ”Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.”

Partion peruskirjassa kuvailtu arvopohja sisältää toisaalta yksilön tavoitteen hyväksyä itsensä vahvuuksineen ja heikkouksineen, toisaalta myös vastuun itsensä kehittämisestä. Tässä lienee kiteytettynä kaikkein olennaisin ja meille kaikille yhteinen elämäntehtävä: löytää tasapaino toisaalta itsensä hyväksymisen, toisaalta kehittämisen välille. On rikkaus nähdä itsensä vuosien edetessä yhä uusin silmin, innostuen uusista tavoista laajentaa ymmärrystään elämästä. Toisaalta tulee nähdä itsensä lempeästi, hyväksyä kehittymisen verkkaisuus ja ylipäätään oma keskeneräisyytensä.

Solmianin lähteminen yhteistyöhön partiolaisen arvopohjan kanssa oli itsestään selvää. Jaamme vahvan halun tuottaa nuorten elämään hyvää!