Koulutusteni ja työkokemukseni laaja-alaisuus mahdollistaa joustavan siirtymisen hyvinkin erilaisten tilausten välillä. Palvelen laajasti erilaisia yksilöitä ja ryhmiä, kuten työyhteisöjä tai perheitä. "Give psychology away to the public.” George Miller kiteyttää oman työni päätavoitteen: tuoda psykologista oivallusta helpottamaan arkiajattelua ja -tilanteita.

...
Yliopistokoulutus
Psykologian maisteri 2008, Helsingin yliopisto

 • Musiikin ja muusikon psykologia 25 op
 • Psykiatrian lääketieteelliset opinnot 25 op
 • Pedagogiikka ja didaktiikka 60 op (varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelma valm. -21)
 • Pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä 60 op

...
Muut koulutukset
 • Työnohjaaja STOry 60 op
 • Voimavarakeskeinen perhetyö 30 op
 • Rorschach Comprehensive System 16 op
 • Single Session Therapy – Ratkaisukeskeinen lyhytterapia
 • ART ryhmänohjaaja – vihanhallinta, tunnetaidot, sosiaaliset taidot
 • Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus
 • Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu perhetyössä
 • Viivi 5-15 – lapsen neurokognitiivinen kehitys
 • Marschak Interaction Method (MIM) vuorovaikutushavainnointi
 • Ihmeelliset vuodet perusteet
 • Debriefing-kriisi-interventio
 • Internet- ja peliriippuvuuden tunnistus ja hoito

Työn ohella jatkuvat erikoissairaanhoidon luentosarjat: neuropsykiatria ja neuropsykologiset tutkimukset, oppimisvaikeudet, autismin spektri, vuorovaikutushoito, väkivallan kartoitus, syömis-, ahdistuneisuus-, mieliala-, käytöshäiriöt, lastensuojeluyhteistyö.

...
Työhistoria

Olen toiminut psykologina vuodesta 2008 monipuolisissa työtehtävissä:

 • HYKS erikoissairaanhoidon psykologi lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrialla (Lapinlahden, Psykiatriakeskuksen, Jorvin, Lastenlinnan, Kellokosken, Kätilöopiston ja Auroran sairaalaosastot)
 • Oppilashuollon esimies ja koulupsykologi esikoulusta lukioon, sekä varhaiskasvatuksen konsultaatiot
 • Työnohjaaja yksilöille ja työryhmille
 • Henkilöstövastaava, henkilöarviointi ja rekrytointi, Päiväkoti Murut Oy
 • Koulutukset, hankkeet ja asiantuntijalausunnot, kuten YLE uutiset
 • Opetustyö kouluissa
...
Työtapa

Vahvuuteni on laaja työkokemus ja monipuolinen kouluttautuneisuus. Työotteeni on integratiivinen: yhdistän luovasti asiakkaan tarinan tutkittuun tietoon ja viitekehyksiin, kuten ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, dialoginen, narratiivinen, systeeminen, sosiaalis-konstruktivistinen, hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen, toiminnallinen.

Olen käsitellyt psyykkisiä ilmiöitä jokaisen ikäluokan kanssa. Ajattelu rakennetaan asiakkaan kanssa yhdessä, ei ilman häntä. Asian omistaja on asiakas itse ja tarjoan asiantuntemukseni laajentamaan näkökulmaa ja ratkaisuvaihtoehtoja. Oivallukset löytyvät usein välimaastosta, jossa olemme kaikki toisaalta samanlaisia, toisaalta täysin ainutkertaisia.

...
Musiikkipsykologian tausta

Suoriutumisen psykologian ja musiikkipsykologian yliopisto-opintojani täydentää oma lähes ammattimaisen tavoitteellinen musiikin harrastaminen neljän vuosikymmenen ajalta. Olen suorittanut musiikin teorian ja pianon solistisen soittimen opinnot konservatoriossa 3/3-tasosuoritukseen asti ja opiskellut musiikkiluokalla alakoulusta lukioon. Erityisen tiiviiksi ja tavoitteelliseksi on aikuisiällä muodostunut lauluyhtyeharrastus, joka on vienyt kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin asti. Esiintymisen paineet, harjoittelun ja onnistumisen tasapaino sekä musiikin tuomat vivahteet ovat osa arkeani.

...
Solmian – nimen tausta

Sara Knuuti – knut, knute, knot, knoten, knude, knoop, knop = Solmu

Muistatko Herlokki Solmusen, tuon Aku Ankasta tutun salapoliisin? Etenkin lasten, mutta myös aikuisten ajatuksia selvittäessä tarvitsee usein varsinaisia salapoliisin taitoja. Yksikään kivi ei jää kääntämättä!

Solmua ja solmimista käytetään symbolina kuvaamaan niin myönteisiä kuin kielteisiä ilmiöitä.

Solmian on vanhaa suomen kieltä: minä solmian, sinä solmiat, me solmiamme.

Meidänkin yhteistyömme alkaa sen solmimisesta. Tulemme ehkä selvittämään umpisolmuja tai tutkimaan elämänkaaren tärkeitä solmukohtia. Ne ovat ydintapahtumia, käännekohtia, tienhaaroja, yhtymäkohtia. Solmukohdasta haarautuu useita uusia väyliä ja kerran katkennut lanka voi olla jopa entistä vahvempi solmulla korjattuna. Jotkut ihmissuhteet saattavat olla solmussa samaan aikaan, kun toisaalla solmitaan uusia. Solmu-sanan monimerkityksellisyys kuvaa alati eri näköiseksi muuntuvaa ilmiötä, jollainen elämäntarinammekin on.