Työnohjaus

Työnohjaaja STOry -koulutukseni antaa pätevyyden toimia yksilö-, ryhmä-, työryhmä-, työyhteisö- ja kriisityönohjaajana, sekä esimiesten, johtajien ja johtoryhmien työnohjaajana.

Olen kouluttautunut erityisesti ammattimuusikoiden työn ilmiöiden ymmärtämiseen. Oman työn tarkastelun lisäksi ohjaan myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asiakastyötä sekä työnohjaajien omaa työnohjaustyöskentelyä.

Työskentelyotteeni on integratiivinen, eli tutkittua tietoa laajasti yhdistelevä. Sinun työsi varsinainen substanssi voi olla alalta kuin alalta, kun käsittelemme esimerkiksi työhyvinvointia, työn rakenteita, organisointia ja johtamista sekä työhön liittyviä tunteita ja tavoitteita.

 • Yksilöohjaus on yksittäisen työntekijän, asiantuntijan, esimiehen tai johtajan työnohjausta.
 • Ryhmätyönohjauksessa kokoontuu ennestään tuttu tai tuntematon vertais- tai kollegaryhmä samasta tai eri työpaikasta.
 • Työryhmän työnohjauksessa ovat saman työyhteisön moniammatillisen tiimin jäsenet.
 • Työyhteisön työnohjauksessa mukana ovat saman työyhteisön moniammatillisen tiimin jäsenet yhdessä esimiehen kanssa.

"Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.” –Suomen Työnohjaajat ry

Psykologin hoitotyö

Otan vastaan yksityisiä asiakkaita matalalla kynnyksellä ilman lähetteitä, nopeasti ja mutkattomasti. Laaja-alainen osaamiseni kattaa lapset, nuoret, aikuiset, kaikki perhemuodot sekä työelämän kysymykset. Myös etävastaanotto, kotikäynnit ja yritysvierailut.

Sinulle, joka:

 • toivot joustavaa, pätevää ja raikasta palvelua
 • et ehkä tiedä mihin aihepiiriin tarvitset apua
 • haluat välttää pitkän hoitopolun, jossa kerrot tarinasi yhä uusille ammattilaisille
 • haluat käsitellä kaikkien perheenjäsenten asiat saman henkilön kanssa
 • haluat suojella yksityisyyttäsi (esim. kotikäynnit lapsille ja nuorille)
 • et toivo pitkää psykoterapiaa

Työskentelyni viitekehys on vahvasti yksilön elinpiiriä huomioiva: keskusteluumme ovat tervetulleita mukaan kaikki kutsumasi henkilöt.

Tarjoan myös TOIVO.ME-palvelun kautta maksutonta keskusteluapua terveydenhuollon ammattilaisille koronatyön etulinjassa.

Psykologin tutkimukset

Kaikkiin tutkimuksiin sisältyy psykologinlausunto tutkimustuloksineen ja jatkosuosituksineen.

Olen työskennellyt pitkään HYKS erikoissairaanhoidon lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrialla, jossa työnkuvaani ovat kuuluneet hyvin vaativat psykologintutkimukset. Olen kouluttautunut laajasti niin persoonallisuuden, tunne-elämän kuin kognitiivisten ja neuropsykiatristen aihepiirien parissa. Tyypillisen tutkittavani tilanne on kompleksinen ja vaikeasti hahmoteltava vyyhti.

Psykologintutkimuksia voidaan toteuttaa monenlaisessa laajuudessa. Sinun tarvitsee osata varata vain ensitapaaminen, ja selvitämme tarpeesi yhdessä. Hinnastosta löydät esimerkkikokonaisuuksia.

Voit hyödyntää palvelujani myös paperikonsultaationa: tuo olemassa olevat asiakirjat ja lausunnot, joiden pohjalta annan suositukseni jatkotoimenpiteistä.

Hyvin haastavissa kognitiivisissa tutkimuksissa prosessin taustatyöhön sisältyy neuropsykologin konsultaatio, josta ei laskuteta asiakasta erikseen.

Koulutus ja konsultaatio

Lähden ketterästi vastaamaan palvelupyyntöihin, joihin ei vielä löydy valmista ratkaisua – ota yhteyttä! Suhtaudun luovasti ja joustavasti aivan uudenlaisiin tarpeisiin tuottaa psykologisia palveluita.

Ammattikasvattajien sekä sosiaali- ja terveysalan luennot, webinaarit ja toiminnalliset koulutukset pyynnöstä. Esimerkkejä ammattilaisten konsultaatioista:

 • Päiväkodin/koulun pedagogiset ja didaktiset konsultaatiot
 • Haastavan ryhmän hallinta, levottomuus luokassa, arjen strukturointi ja apuvälineet
 • Erityislapsen kohtaaminen ja opetuksen eriyttäminen
 • Verkostoneuvottelut ja toimiva yhteistyö kodin kanssa

Koko päivän konsultaatiossa koululla, päiväkodilla tai työyhteisössä muodostan kokonaiskäsityksen kysymyksestä havainnoiden ja haastatellen. Koostan konkreettiset jatkosuositukset lausunnoksi.

Oppimisen tuki

Tapaan lapsia ja aikuisia, jotka tarvitsevat selvyyttä ja tukea omaan oppimiseen tai työntekoon. Alkuhaastattelussa selvitämme tarpeet, mahdolliset oppimisen vaikeudet tai mitä niistä ei vielä tiedetä. Voimme tarttua suoraan opeteltavaan ainekseen pedagogiikan ja psykologian välinein tai yhdessä harkita tarvetta aloittaa psykologin tutkimuksilla. Asetamme selkeän ja mahdollisen tavoitteen ja saavutamme sen yhdessä!

Psykologian ja pedagogiikan yhdistäminen mahdollistaa oppijan näkemisen laaja-alaisesti. Lapsellasi voi esimerkiksi olla vaikeuksia lähteä kouluun, eikä hän osaa nimetä miksi. Kaverisuhteet, oppimisvaikeudet tai kuormittava elämäntilanne voivat muodostaa vyyhdin, jonka selvitämme yhdessä. Kokonaisuus oivaltamalla löytyy yksilöllinen ratkaisu.

Etumatka-valmennus avoin kaikille

Etumatka-valmennus on kaikille avoin ja toteutetaan yhteistyössä partion kanssa. Westendin Metsänkävijät tuottaa täysin uudenlaista Omatoimipartiota lapsille, nuorille ja perheille keväästä 2021 alkaen. Osana tätä laajempaa kokonaisuutta Solmian tuottaa valmennuksia liittyen nuorten ja koko perheen hyvinvointiin sekä olennaisten tulevaisuustaitojen oivaltamiseen ja harjaannuttamiseen. Valmennuksen tehtäviä julkaistaan säännöllisesti kevään aikana.