Alkoholi lapsiperheessä

Kuuntele blogi kirjoittajan puhumana Psykologipodissa!

Nyt kesäkuussa 2021 ilmestyi Helsingin Sanomien Meidän perhe -lehdessä juttu alkoholinkäytöstä lapsiperheessä. Jopa 2500 isää ja äitiä vastasi keväällä lukijakyselyyn omasta alkoholinkäytöstään lasten läsnä ollessa. Juttuun haastateltiin asiantuntijoina minua psykologina ja A-klinikkasäätiön ylilääkäriä Kaarlo Simojokea.

Näin puhut lapsen kanssa vaikeista aiheista

Kuuntele blogi kirjoittajan puhumana Psykologipodissa!

Lasten kanssa tulee vuosien kuluessa eteen monia hankalia kysymyksiä, joiden kohdalla vanhemmat pysähtyvät pähkäilemään, kuinka niistä kuuluisi puhua. Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi seksuaalisuus, uskonasiat, kuolema, alkoholi, terrorismi, sodat ja ihmisten pahuus tai vaikka pandemia. Jo etukäteen on hyvä miettiä, kuinka näistä haluaa puhua – myös yhdessä toisen vanhemman tai vaikka ystävän kanssa.

Etumatka – Head start
Valmennus tulevaisuustaitoihin ja hyvinvointiin

Kuuntele blogi kirjoittajan puhumana Psykologipodissa!

Mikä on Solmianin tarjoama, kaikille avoin Etumatka-valmennus? Mitä ovat tulevaisuustaidot ja kuinka ne liittyvät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin?

Tulevaisuustaidoilla tarkoitetaan yksinkertaisesti sellaisia taitoja, joiden ennustetaan olevan tulevaisuuden työelämässä vielä nykyistäkin tarpeellisempia. Kuulostaa ehkä itsestään selvältä, mutta aihe on juuri nyt olennainen, sillä maailma ja ammatit muuttuvat valtavaa tahtia. Tulevaisuustaitojen avulla osaamme varautua uusiin asioihin.

Työnohjaus yllättää: vaikuttavuus näkyy nopeasti

Jokainen uusi työvuosi tuo mukanaan erilaista ajateltavaa, kuin edellinen. Muutumme itse, elämänvaiheemme siirtyvät uusiin uomiin ja kokemukset erilaisista työyhteisöistä ja -tehtävistä muokkaavat päivittäistä ajatteluamme. Työelämästä nauttiminen ja hankalampina aikoina jaksaminen ovat teemoja, joihin usein etsitään vastauksia vapaa-ajan puolelta. Jos voi siviilissä hyvin, on työn kuormitusta helpompi kantaa. Näin saattaa kuitenkin vahingossa sulkea ajatuksistaan pois toisen vähintään yhtä merkittävän vaikutusmahdollisuuden: kuinka valtavasti työpäivän aikana tapahtuviin tekijöihin voikaan itse vaikuttaa!

Kaksikielisen päiväkodin arvo lapsen kielenkehitykselle

Miksi valitsisin yksikieliselle lapselleni kaksikielisen päiväkodin? Kaksikielisessä päiväkodissa kielitaidon lisäksi lapsilla vahvistuu mutkaton suhtautuminen erilaisiin ihmisiin. Puheterapeutti Sini Smolander vastaa vanhempien pohdintoihin muun muassa siitä, minkälaiselle lapselle kaksikielisyys soveltuu. Monikielinen ympäristö sopii oikeastaan kaikille ja toisen kielen kuulemisesta arjessa on merkittävää hyötyä kielenkehitykselle, asenteelle oppimiseen ja laajasti työelämätaitohin asti. Blogiin on koottu tutkittu tieto ja käytännön vinkit sekä kotiin että varhaiskasvattajille!

Varhaiskasvatuksesta lapsi saa laaja-alaiset taidot muuttuvaan maailmaan – tietoinen läsnäolo osana hyvinvointia

Opetus- ja kasvatusalalla päiväkodista lukioon painotetaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. Yksi tapa myötävaikuttaa näiden taitojen kehittymiseen on tietoinen hyväksyvä läsnäolo. Tässä jutussa haastattelen psykologi ja kirjailija Kirsi Sjöblomia, joka on kirjoittanut päiväkotienkin käyttöön kirjan Pikkumulperi ja pienet suuret tarinat – mindfulness-satuja ja -harjoituksia.

Miten kerrot lapselle koronasta?

Monet vanhemmat varmasti joutuvat nyt kiperien kysymysten eteen. Lapsi on ehkä kuullut isommilta kavereilta jostain taudista, ja toisaalta kotona tulee tarve perustella, miksi isovanhempien luo ei voi mennä kyläilemään, tai miksi sisäleikkipaikka ei ole hyvä idea. Emme vielä tiedä paljonkaan tulevista kuukausista, mutta on tärkeää pohtia, kuinka lapsen peloista puhutaan ja paljonko todellisesta tilanteesta on hyvä kertoa eri ikäisille lapsille.

Päiväkoti Murut etsii 3 – 5 -vuotiaita lapsia Espoossa

Olen pitkään ollut töissä lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatriassa ja viime vuosina ajatukset ovat suuntautuneet yhä enemmän ennaltaehkäisyyn. Näen päiväkotivaiheen ja sen aikuiset valtavan merkittävinä. Henkilöstövastaavana Päiväkoti Muruissa minulla on mahdollisuus osallistua sekä varhaiskasvatuksen kehittämiseen että työntekijöiden hyvinvointiin ja hyvään johtajuuteen. Näistä kaikista syntyy myönteinen kierre, josta hyötyy lapsi, perhe ja työtiimi.