Psykologi

Psykologi on ihmisen käyttäytymisen, ajattelun ja tunne-elämän asiantuntija ja Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

Työnohjaaja STOry

STOry-nimike kertoo, että työnohjaaja on koulutettu Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukaisesti ja että hän on sitoutunut työssään noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita. Hän edistää ja ylläpitää avoimuutta, luottamuksellisuutta, hyvää vuorovaikutusta ja ohjattavien oppimista.

Musiikkipsykologia

Koulutus antaa valmiudet työskennellä ammattimuusikoiden persoonallisuuden sekä fyysisten, psykologisten ja sosiaalisen kysymysten parissa ratkaisukeskeisesti ja tavoitteellisesti. Kilpailullisuus ja huippusuoriutuminen tuovat ennakoimatonta kuormitusta taiteelliseen työnkuvaan. Koulutus käsittää myös musiikillisen kehityksen sikiöstä vanhuuteen, evolutiivisen näkökulman musiikin merkitykseen, sekä musikaalisuuden ja musiikillisen (tunne)kokemuksen tutkimuksen, joiden sovellus musiikin oppimiseen ja opettamiseen on olennaista.

Pedagogiikka

Yliopiston opettajan pedagogiset opinnot tuovat psykologiseen työskentelyyn didaktisten menetelmien lisämausteen, käytännöllisiä harjoitteita ja erilaisille oppijoille soveltuvia lähestymistapoja. Yhdessä kognitiivisen toiminnan ja haasteiden ymmärryksen kanssa opetukselliset mahdollisuudet ovat rajattomat.